MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILINE PARADIGMA

Pöördsõna paradigma

M106

Pöördsõna paradigma on palju keerukama koosseisuga kui käändsõna paradigma, sest pöördsõnal on rohkem kategooriaid ning nende võime omavahel kombineeruda on erinev. Pöördsõna paradigma koosseisu teeb keerukaks seegi, et pöördsõna vormide hulka arvatakse infiniitsed vormid, mis ei pruugi pöördsõna kategooriatega seostuda, ning liitvormid.

Pöördsõna paradigma võib olla täis- või põhiparadigma. Täisparadigmaks nimetatakse paradigmat, mis sisaldab kõiki pöördsõna vorme, st nii liht- kui liitvorme. Sõna morfoloogia kirjeldamisel pole liitvormide arvestamine enamasti vajalik, sest liitvormid moodustatakse lihtvormide alusel kõikidest sõnadest ühtemoodi. Seetõttu esitatakse pöördsõnade morfoloogia kirjelduses tavaliselt niisugune paradigma, mis sisaldab ainult lihtvorme põhiparadigma. Pöördsõna paradigma keerukuse tõttu pole selle esitamine ühe tabelina võimalik. Enamasti jaotatakse pöördsõna paradigma allparadigmadeks kõneviiside kaupa, sest kõneviisiti on erinevused muutevormides kõige ülevaatlikumad. Kategooriate kaupa korrastatud paradigma lõpus esitatakse loendina infiniitsed vormid.

Järgnevalt on toodud sõna ela/ma täisparadigma kõneviiside kaupa.

Kindla kõneviisi paradigma

Tgm Pööre Jaatus Eitus Aeg
Is Ains1 elan ei ela Olevik
Ains2elad
Ains3elab
Mitm1elame
Mitm2elate
Mitm3elavad
Umbis   elatakse ei elata
Is Ains1 elasin ei elanud Lihtminevik
Ains2elasid
Ains3elas
Mitm1elasime
Mitm2elasite
Mitm3elasid
Umbis   elati ei elatud
Is Ains1 olen elanud ei ole elanud ~ pole elanud Täisminevik
Ains2oled elanud
Ains3on elanud
Mitm1oleme elanud
Mitm2olete elanud
Mitm3on elanud
Umbis   on elatud ei ole elatud ~ pole elatud
Is Ains1 olin elanud ei olnud elanud ~ polnud elanud Enneminevik
Ains2olid elanud
Ains3oli elanud
Mitm1olime elanud
Mitm2olite elanud
Mitm3olid elanud
Umbis   oli elatud ei olnud elatud ~ polnud elatud

Tingiva kõneviisi paradigma

Tegumood ja pööreKõneliikAeg
JaatavEitav
Is Ains1 elaks(in) ei elaks Olevik
Ains2elaks(id)
Ains3elaks
Mitm1elaks(ime)
Mitm2elaks(ite)
Mitm3elaks(id)
Umbis   elataks ei elataks
Is Ains1 oleks(in) elanud ~ elanuks(in) ei oleks elanud ~ poleks elanud ~ ei elanuks Üldminevik
Ains2oleks(id) elanud ~ elanuks(id)
Ains3oleks elanud ~ elanuks
Mitm1oleks(ime) elanud ~ elanuks(ime)
Mitm2oleks(ite) elanud ~ elanuks(ite)
Mitm3oleks(id) elanud ~ elanuks(id)
Umbis   oleks elatud ei oleks elatud ~ poleks elatud

Käskiva kõneviisi paradigma

PööreKõneliik
JaatavEitav
Ains2elaära ela
Mitm1elagemärgem elagem ~ ärme ela(me)
Mitm2elageärge elage

Kaudse kõneviisi paradigma

TegumoodKõneliikTegumood
JaatavEitav
Isikulineelavatei elavatOlevik
Umbisikulineelatavatei elatavat
Isikuline olevat elanud ~ elanuvat ei olevat elanud ~ polevat elanud ~ ei elanuvat Üldminevik
Umbisikuline olevat elatud ei olevat elatud ~ polevat elatud

Möönva kõneviisi paradigma

TegumoodKõneliikTegumood
JaatavEitav
Isikulineelaguärgu elaguOlevik
Umbisikulineelataguärgu elatagu
Isikulineolgu elanudärgu olgu elanudÜldminevik
Umbisikulineolgu elatudärgu olgu elatud

Infiniitsed vormid

Is tgmUmbis tgm
Tegevusnimed:
da-tegevusnimi
Olevikelada--
Minevikolla elanudolla elatud
vat-tegevusnimi
Olevikelavattehtavat
Minevikolevat elanud ~ elanuvatolevat tehtud
ma-tegevusnime vormid
ma-vormelamaelatama
mas-vormelamas--
mast-vormelamast--
maks-vormelamaks--
mata-vormelamata--
Kesksõnad
Olevikelavelatav
Minevikelanudelatud
des-vorm
Olevikelades--
Minevikolles elanudolles jäetud