MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Võrdlussõna

M101

Algvõrre

Algvõrre väljendab omadust kui niisugust, ütlemata midagi selle omaduse määra kohta, nt Jüri on tõsise loomuga.

Algvõrdel puudub tunnus.