LEKSIKOLOOGIA

LEKSIKOLOOGIA HARUD

Kirjandust leksikoloogia kohta

L_kir

Leksikoloogia peatüki kirjutamisel on kasutatud järgmisi töid:

 • Eesti kirjakeele seletussõnaraamat (A--põgusus). Tallinn, 1988--1996.
 • Eesti kirjakeele sõnaraamatu käsikiri (teoksil Eesti Keele Instituudis).
 • Eesti nõukogude entsüklopeedia. Tallinn, 1968--78.
 • Eesti nõukogude entsüklopeedia I--IV. 2. väljaanne. Tallinn, 1985--89.
 • Eesti entsüklopeedia V--VIII. Tallinn, 1990--95.
 • M. Erelt, R. Kasik, H. Metslang, H. Rajandi, K. Ross, H. Saari, K. Tael, S. Vare, Eesti keele grammatika II. Tallinn, 1993.
 • T. Erelt, Eesti oskuskeel. Tallinn, 1982.
 • T. Erelt, Väike uudissõnastik. 2. tr. Tallinn, 1989.
 • T. Erelt jt, Nimekirjutusraamat. Tallinn, 1993.
 • F. Karlsson, Yleinen kielitiede. Helsinki, 1994.
 • M. Mäger, Eesti keele õpik 12. klassile. 2. tr. Tallinn, 1989.
 • H. Rätsep, Eesti kirjakeele tüvevara päritolu. -- Keel ja Kirjandus 1983, nr 10.
 • F. Vakk, Miks just nõnda? Peotäis tekkelugusid ja uudistavaid lühimatku eesti fraseoloogia radadelt. Tallinn, 1984.
 • J. Valgma, N. Remmel, Eesti keele grammatika. Käsiraamat. 2. tr. Tallinn, 1970.
 • Ü. Viks, Sõnavormide homonüümia eesti keeles. -- Keel ja Kirjandus 1984, nr 2.
 • Õigekeelsussõnaraamat. Tallinn, 1976.
 • A. Õim, Sünonüümisõnastik. Tallinn, 1991.

Kasutatud on veel palju muidki eesti keeleteadlaste raamatuid ja artikleid.