LEKSIKOLOOGIA

LEKSIKOLOOGIA HARUD

Leksikograafia

L59

Leksikograafia on sõnaraamatute tegemise õpetus. Sama sõna märgib ka praktilist poolt -- sõnaraamatute tegemist ennast.

Õigupoolest tuleks öelda sõnastike, mis on veidi laiema tähendusega kui sõnaraamat. Sõnastik on mingil otstarbel korrastatud sõnavarakogum, mis on vormistatud kas raamatuna (siis kutsume seda sõnaraamatuks), raamatu osana või muul kujul (kaartidel, magnetlindil, arvutidisketil vm).

Sõnastik koosneb sõnaartiklitest. Sõnaartiklil on kaks osa: märksõna ja kirjeldus, s.o info märksõna kohta. Vahetegemine on tinglik, sest ka kirjapandud märksõna ise on sõna kirjeldus, st annab infot selle kohta, kuidas sõna kirjutatakse ja hääldatakse.

Sõnaraamatute liike

Sõnaraamatuid liigitatakse a) märksõnastiku järgi (millist sõnavara kirjeldatakse ja missugune on märksõnastiku ülesehitus), b) kirjelduse järgi (missugust teavet kirjeldus pakub).