LEKSIKOLOOGIA

SÕNAVARA

Sõnavara rikastumise teed

L5

AllikasViisParagrahv
eesti kirjakeel püsiühendite moodustumine
liitmine (liitsõnuks)
tuletamine
nulltuletus
tagasituletus
sõnale uue tähenduse andmine
sõnamoodustus  
SM4
SM3
SM2, SM17

L46
eesti murdedsiselaenamineL15
muud keeledlaenamine: pärislaenud
tõlkelaenud
tähenduslaenud
L9, L10, L11
L14
L13
ladina ja kreeka morfeemidL12
--tehiskeelendite loomineL17