LEKSIKOLOOGIA

LEKSIKAALSED SUHTED

Paronüümid

L40

Paronüümid ehk sarnassõnad on kõlalt sarnased, sageli morfeemkoosseisu poolest osaliselt kattuvad sõnad, mis keeletarvitajal võivad segi minna. Nt metroloogia ja meteoroloogia, ortoeepia ja ortopeedia, uusus ja uudsus, teadis ja teatis, käsitlema, käsitama ja käsitsema.

Paronüümia on sõnade segav kõlaline sarnasus sisulise erinevuse korral.

Eriti tülikad on tähenduslikult lähedased paronüümid, sest sõnade väliskuju sarnasuse tõttu on väikeste tähendusvahede hoidmine väga raske. Eesti tuletussüsteemi rikkus on kohati pöördunud keele hädaks, kui tüvesid üle koormatakse (vt järgnev hoiatusloetelu).

Paronüüme kasutab paronomaasia, s.o sõnamäng, kus sisult erinevaid sõnu ühendab nende pseudoetümoloogilisest seostamisest, samatüvelisusest vm johtuv kõlasarnasus. Nii on Ott Kangilaski "Väikeses seletavas sõnaraamatus" mänginud tuletistega: hagijas 'pidevalt hagisid esitav, hagelusluulu põdev isik'; karikas 'kariderohke (meri vm)'; klimberdaja 'klimbitegija'; kogelema 'pidevalt või korduvalt kogema'; sulistama 'kedagi suliks tembeldama'.

Teine mänguobjekt on olnud võõrsõnad: adressant 'külakorda käiv kerjus, kes on varustatud kindlate aadressidega'; kontakt 'riietamata luukerest tehtud maal või joonis'; mulinee 'mulisemise lõpp-produkt'.

Näpunäiteid paronüümide kasutamisel

Moto: ".. kumbki sõna omaette on hea ja laitmata ja kui
oleks ükskõik kumb neist üksi keeles, siis ei võiks tema
vastu midagi olla, aga kahekeste paaris on nad rääkijale
ja kuuljale nuhtluseks."

Kaarel Leetberg 1927

alaline
pidevalt kestev, püsiv. Vastand: ajutine. Alaline elukoht, elanik. Alaline valve (= püsivalve). On alalises rahahädas
alatine
alati või tihti esinev, korduv, sage. Alatine külaline. Alatine tüütu kurtmine
 
edendama
edasi arendama, edasi viima, soodustama. Ei edendata kultuuri
etendama
ette kandma, esitama; osa mängima. Linnateater etendas "Tartuffe'i". Ekspresident ei etenda poliitikas enam mingit osa
 
elunema
elanikuna asuma. Majas eluneb kuus perekonda
elutsema
kiratsevalt elama, vegeteerima; elunema. Paadialused elutsevad ilma hooleta ja tööta. Koger elutseb seisvas vees
 
enamik
suurem osa. Enamik lapsi või laste enamik haigestus. Rong peatub enamikus jaamades. Enamikul juhtudel. Talu põllud on enamikus (= enamalt jaolt) liivased
enamus
arvuline ülekaal. Vastand: vähemus. Parlamendi enamus. Klassis on poiste enamus, poisid on klassis enamuses. Enamusrahvus, -valitsus
 
enne
(ajaline). Enne lõunat. Kus ta enne (= varem) oli? Enne (= esmalt) mõtle, siis ütle. Enne kui koju lähete, lõpetage töö. Annab tuletise ennemalt.
ennem
pigem. Ennem surm kui niisugune elu. Annab tuletise ennemini.
 
ennetama
hrl millegi ärahoidmiseks kellestki või millestki enne, ette või mööda jõudma. Selgitas põhjalikult oma seisukohti, et ennetada vastuväiteid
ennistama
restaureerima, endisse seisukorda seadma; juuras: uuesti kohale, ametisse vm õiguslikku olukorda seadma. Ennistatud raekoda. Juhataja ennistati ametikohale
 
erakordne
haruldane, harukordne. Neiu erakordne ilu
erakorraline
mittekorraline. Erakorraline istungjärk. Riigis kehtestati erakorraline seisukord
 
eri
erinev; eraldi, omaette olev. Piibelehel olid jalas eri (= erinevat) värvi sokid (üks üht, teine teist värvi). Me töötame eri tubades
eri-
(liitsõna esiosa) eriline, spetsiaalne. Erijuhtum, -luba, -olukord
erinev
erisugune, isesugune, see, mis millestki erineb või lahkneb. Jüri on teistest erinev. Aga: Prooviti mitmeid erinevaid meetodeid --> Prooviti mitut meetodit
 
esindama
kellegi või millegi nimel, eest või volitusel esinema või tegutsema. Esindab Eestit Euroopa Liidu juures
esitama
avaldama, väljendama; millegagi esinema; üle või sisse andma; ette panema. Esitas oma väited. Koor esitas kaks rahvalaulu. Esitage avaldus ülikooli astumiseks. Esitatud kandidaadid
esitlema
<kellele keda või mida> tutvustama. Lubage teile esitleda oma sõpra
 
esildis
(kirjalik) ettepanek. Tegi esildise kultuurikomisjonile
esindus
esindajad (rühm inimesi või asutus). Kuue riigi võrkpalliesindused. Diplomaatiline esindus
esitus
esitamine; esituslaad. Laul kõlas esimest korda kammerkoori esituses. Pillimees varieerib esitust
esitlus
esitlemine, tutvustamine, presentatsioon. Koguteose esitlus
 
hüve
hea külg, paremus; heaolu, kasu. Nautis maaelu hüvesid. Maised hüved. Rahva hüveks
hüvis
aineline vara; mingi tarbe rahuldamiseks tööga loodud produkt. Tsiviliseeritud inimesele tarvilike hüviste tootmine.
hüvitus
kahju tasumine, kompenseerimine, heakstegemine. Sai kahju hüvituseks natuke raha
hüvitis
kahjutasu, kompensatsioon. Rahaline, aineline, moraalne hüvitis. Nõudis kahju eest hüvitist
 
ja
on sidesõna
jaa = jah
on rõhumäärsõnad (jaatussõnad). Ütle ei või jaa
 
juhend
eeskiri, reeglite või õpetuste kogu. Ameti-, töö-, võistlusjuhend
juhis
reegel. Arvutus-, käitumis-, õigekirjutusjuhis
 
juht
(juhu) sama mis juhtum. Nimetavas käändes sageli parem juhtum: käesolev juht, parem käesolev juhtum. Mis juhul, millisel juhul. Paremal, halvemal, vastasel, äärmisel juhul. Igal juhul, igaks juhuks. Erand-, üksikjuhtudel
juhtum
esinemisfakt, üksiksündmus, puhk, kord. Erand-, surma-, vahe-, õnnetus-, üksikjuhtum
juhus
ettearvamatu sündmus, olukord või võimalus. Kasutab juhust
 
järel
Suve järel tuleb sügis. Käib mu järel nagu vari. Käis palga järel. Sada krooni on järel
järele
Asusin järjekorda teiste järele. Läksin palga järele. Suur nõudmine raamatute järele. Järele jäänud toit. Annab, jätab, mõtleb, teeb, uurib, vaatab järele. Järelevaatus, -valve, -pärimine
järgi
põhjal, alusel. Seaduse, reeglite, uue korra järgi
 
järgmiselt
järgmisel viisil. Tulud jaotati järgmiselt: ..
järgnevalt
(järjekorras) edasi. Järgnevalt õpime ära polkasammu
 
jäte
(kasutuskõlbmatu) jäänus. Toidujätted
jääk
üle- või järelejäänud osa. Jääk 150 krooni (nt hoiuraamatus). 27 : 5 = 5, jääk 2
jäänuk
bioloogias ja geoloogias: relikt, endisajast säilinu. Jäänukloom, -taim, -järv
jäänus
järelejäänu, säilinu. Taimede jäänused = taimejäänused. Kindluse jäänused. Maised jäänused (= surnukeha)
jäätmed
(ains jääde) ülejäänu, mis on otseseks ülesandeks kõlbmatu, kuid toormeks kõlblik, nt vanapaber, -metall. Puidu-, toidu-, tootmisjäätmed. Jäätmetöötlus
 
kaasuma
<millele> juurde tulema, lisanduma. Juba kuid kestnud näljahädale kaasus nüüd veel katk
kaasnema
<millega> kaasas käima või olema, koos esinema. Õigusega kaasnevad kohustused
 
kaevand
maasse kaevatud süvend; arheoloogilistel kaevamistel korraga läbikaevatav tervikala; botaanikas: kahjurikäik taimes
kaevik
kaitsekraav, kraavitaoline muldehitis; ajutine kraavitaoline süvend. Eesliini kaevikud. Vundamendi kaevik
kaevis
väljakaevatud ese; mäenduses: kaevandatud maavara
 
kestus
vältus, ajaline pikkus. Lennu kestus
kestvus
edasikestmine; vastupidavus, püsivus. Tegevuse kestvus või lõpetatus. Järjekestvus. Paekivi kestvus
 
kleebik
kleeppilt, -märk, -sedel. Segaduse hoiaks ära argikeeles levinud sõna kleeps kasutamine. Auto-, kohvrikleebik (või: -kleeps). Baarisein kirendas kleebikutest (või: kleepsudest)
kleebis
trükisesse kleebitud vaheleht pildi, joonise vm-ga. Koguteosesse tuleb kleebisel Vooremaa kaart
 
kohaldama
täpselt kohakuti paigutama; juuras: (konkreetsel juhul) rakendama. Kohaldatud pinnad. Selles asjas tuleb kohaldada 15. paragrahvi
kohandama
<mida millega või millele, mida milleks> kohaseks tegema. Kohandab end ümbrusega. Töö kohandati uutele nõuetele. Inimeste veoks kohandatud veoauto
 
käsitama
aru saama, mõistma; tarvitama, rakendama. Kuidas nähtut käsitada? Kunstnik käsitab meisterlikult värve
käsitlema
(vaimselt) tegelema (millega), arutama (mida). Küsimust, teemat käsitlema
käsitsema
käte abil kasutama, nt masinat, tööriista. Poiss käsitseb osavalt kirvest
 
loendama
ära lugema, arvu kindlaks tegema. Loendas saarel luiki. Loendamatu hulk
loetlema
ükshaaval nimetades üles lugema. Loetlege Marie Underi luulekogud
 
lähetus
komandeering. Käis lähetusel Peterburi tehases. Rudolf Tobiase "Joonase lähetamine" õige pealkiri on "Joona läkitus"
läkitus
kiri, pöördumine vms. Presidendi läkitus rahvale
 
maks
(maksu) kohustuslik riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuv rahasumma. Aktsiisi-, käibe-, maa-, tulumaks. Maksumaksja
makse
(III vältes makse) millegi eest väljamakstav rahasumma. Arvega ja sularahas maksed
 
märge
(märkme) napp ülestähendus, notiits. Päeviku-, reisimärkmed
märge
(märke) üks dokumendirekvisiite. Kinnitus-, kooskõlastus-, saabumismärge
märgend
liigile osutav lühend, eeskätt sõnastikus. Stiili-, erialamärgend
märkus
lühike (kirjalik või suuline) arvamusavaldus; nõrk noomitus; lisandus millelegi, lühike selgitus. Järelmärkus, allmärkus ehk joonealune märkus
 
määrama
ette kirjutama; kindlaks tegema, välja selgitama; ette nähtud olema. Seadus määrab, et .. Määras tähtede järgi ilmakaared. Need sõnad polnud määratud sinule.
määratlema
defineerima. Täpselt määratletud mõiste
 
omandama
(omandiks) saama, endale saama; õppima, saavutama. Omandas pärimise teel maja. Omandab vilumusi
omastama
omaks tegema; (omavoliliselt) endale võtma. Taim omastab mullast mineraalaineid. Omastas pettusega suure rahasumma
omistama
<kellele mida> omaks või kuuluvaks pidama. Tulele on omistatud maagilist mõju. Mitte kasutada tähenduses 'andma, määrama': mitte omistati, vaid anti auhind, autasu, teaduskraad, tiitel
 
otsak
otstükk, otsmine osa. Vooliku, puuri otsak
otsik
otsimisseade, otsija. Miiniotsija = miiniotsik
 
otsus
seisukoht; liik õigusakte. Jõudsin otsusele, et ei sõida. Valitsuse otsus, kohtuotsus
otsustus
otsustamine; loogikas: üks mõtlemisvorme. Maitseotsustus (= maitse järgi otsustamine). Kahest üksteisele vastukäivast otsustusest peab üks olema väär
 
pitsat
pitseri löömise vahend. Pitsatit hoitakse raudkapis
pitser
pitsatijälg. Dokumendil on rahandusministeeriumi pitser
 
retsept
arstitäht; segu koostise ja valmistamise kirjeldus. Arst kirjutas retsepti. Joogi-, toiduretsept
retseptuur
farmakoloogias: ravimite valmistamine ja väljastamine retseptide järgi; vastav õpetus
 
seade
(seade) seadmine; see, mis on seatud. Sihi-, sisse-, ülesseade. Hääle-, orkestri-, lilleseade
seade
(seadme) omavahel ühendatud seadiste või plokkide kogum. Elektri-, kliima-, kütteseade
seadis
konstruktsioonilt terviklik, kuid iseseisvalt mittekasutatav seadme, masina või aparaadi osa. Pooljuhtseadis
seadeldis
mehhanism, masinavärk, kaadervärk (ei ole termin)
 
side
(side) ühenduse pidamise viis. Peab sidet, lõi side. Otse-, tagasi-, kaug-, silm-, post-, telefon-, elekterside
side
(sideme) sidumisvahend; suhe. Kaela-, sääre-, marliside. Sõlmib sidemeid (= loob suhteid). Vere-, sugulus-, armu-, salasidemed
 
teadis
vastus päringule (infonduses, raamatukogunduses). Biblio-, teema-, patenditeadis
teatis
dokumentide põhjal antav asutuse kirjalik tõend. Vallavalitsuse teatis. Makse-, tulumaksu-, arhiiviteatis
 
tunnistama
omaks või õigeks võtma; <mida milleks> millelegi hinnangut andma; juuras: kohtuasjas asjasse puutuvate faktide kohta ütlusi andma. On tunnistanud oma vigu. Tunnistas käsikirja vastuvõetavaks. Luba tunnistati kehtetuks
tunnustama
kehtivaks või õigeks pidama. On tunnustanud Eesti iseseisvust
 
tõendama
tõesust, tõepära või tõele vastavust kinnitama; juuras: (suulisi või kirjalikke) tõendeid esitama. Isikut tõendav dokument. Tõendas kohtus, et nägi kahtlusalust sündmuskohal
tõestama
tõeseks, õigeks tunnistama; väite tõesust kindlaks tegema. Notariaalselt tõestatud ärakiri. Tõestamata hüpotees
 
tühe
(~ tühemik) õõs, orv, õõnsus; lohk looma kerel puusa lähedal. Akna-, ukse-, müüritühe(mik). Pliidi ja seina vaheline tühe(mik)
tühik (~ tühimik)
tühi koht, lünk, kavern
 
vahel
mõnikord. Tule mind vahel vaatama
vahest
võib-olla. Tüdruk on vahest ära eksinud
vast
alles, nüüdsama. Vastsündinud laps. Vastvalminud maja. Oled sina vast imelik!
 
viimane
praegu viimasena esinev. Viimased koolitunnid
viimne
absoluutselt viimane. Viimne tund on kätte jõudnud. Viimsel teekonnal
 
väärikas
auväärne, soliidne, kombekas. Vastand: vääritu
vääriline
midagi vääriv, väärt olev, väärtusele vastav. Poeg püüdis olla oma isa vääriline
 
õhkama
(õhata) ohkama; (millestki) välja kiirgama. Tüdruk õhkab poisi järele. Ahi õhkab kuumust
õhkima
(õhkida) õhku laskma. Sild on õhitud
 
õieti
õigupoolest. Tüli algas õieti tühjast asjast
õigesti
veatult, eksimatult. Vastand: vääralt. Lahendas ülesande õigesti
 
ühik
= mõõtühik, s.o suurus, millega mõõdetakse teisi sama liiki suurusi. Aja-, pikkus-, takistusühik
üksus
üksik asi või olend teiste omasuguste seas või mingi terviku iseseisev osa. Väe-, luure-, piirikaitse-, tuletõrje-, sideüksus. Haldusüksus. Säilitusüksus (arhiivis)