LEKSIKOLOOGIA

LEKSIKAALSED SUHTED

L31

Sõnade jagamisel nendevaheliste leksikaalsete suhete järgi võtame aluseks järgmise kaksikjaotuse:
 1. sama või lähedane tähendus -- erinev vorm
  1. sünonüümid -- nuga ja väits
  2. antonüümid -- hea ja halb
  3. hüponüümid -- roos (hüponüüm) ja lill (hüperonüüm)
 2. sama või lähedane vorm -- erinev tähendus
  1. homonüümid -- sulg (sule) ja sulg (sulu)
  2. paronüümid -- enamik ja enamus