LEKSIKOLOOGIA

SÕNAVARA

Oma- ja võõrsõnad

L20

Niisiis oli §-des L18 ja L19 juttu keelendite võõras-olemisest struktuuri alusel -- struktuurivõõrusest. Võõrusastmik omama poolt võõrama poole on: 1) omasõnad, 2) võõrsõnad, 3) võõrnimed, 4) tsitaatsõnad ja -väljendid eestikeelse teksti sees.