Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÕNAMOODUSTUS

NIMISÕNAMOODUSTUS

Nimisõnaliited

Mõne nimisõnatähenduse väljendusvõimalusi

TEGIJA-jalaulja, õpetaja
-(V)rjuuksur, kalur, kaevur, teadur

VAHEND-jakruvikeeraja, tolmuimeja, avaja
-(V)rkallur, pidur, sulgur, kõlar, kuular
-iklüpsik, mõõdik, päästik
-ivalgusti, kirjuti, kustuti
-elhoidel, keetel, süütel, pardel
-ksõiduk, niiduk, tõstuk, veok
-tskaabits, klopits, korgits

Oskuskeeles on soovitatav kasutada ja-liidet tegija väljendamisel, s.o kutsenimetustes, vahendiliidetena (seadmete, masinate, riistade, ainete nimetamisel) aga teisi liiteid. Nii on tahkestaja, paljundaja, tuulaja kutsenimetused, aga tahkesti on tahkestav aine, paljundi paljundusaparaat ning tuular tuulamismasin. Üldkeeles sellist vahet ei tehta – -ja on üldisema tähendusega liide, millega saab osutada nii tegijale kui ka vahendile.

KOHT-lasöökla, asula, parkla
-kseljak, rinnak, liivak, soojak
-ikmadalik, sügavik, rannik, pimik
-miklahkmik, ristmik, vahemik
-stikkõrgustik, kitsustik, luitestik
-stuhaljastu, rohustu
-muelamu, pühamu, valamu