SÜ 91SÜ 92SÜ 93

Verbi asend lauses

Teema-reema liigendus ei määra siiski öeldisverbi (täpsemalt öeldisverbi pöördelise osa) asendit lauses, vähemalt otseselt mitte. Verbi asend tema laiendite suhtes ongi eesti süntaksis olnud vaieldavamaid asju.