SÜ 89SÜ 90SÜ 91

Koma kasutusest mitme määruse korral

1. Eri liiki määrused, samuti eri küsimustele vastavad sama liiki määrused on tavaliselt üksteisest sõltumatud. Nad käituvad nii, nagu oleksid nad eri lauseliikmed, ning seetõttu ei eraldata neid ei sidesõna ega komaga, nt Me käisime laupäeval (ajamäärus) vennaga (kaasnemismäärus) Tartus (kohamäärus). Koosolek toimub 4. mail Tallinnas. Ta sõitis Tartust (kohamäärus: kust?) Tallinna (kohamäärus: kuhu?). Vaid üksikud eri liiki määrused, nt viisi- ja hulgamäärus on sisult nii lähedased, et neid on võimalik ka rinnastada, nt Nad töötasid vähe ja lohakalt.

2. Sama liiki ja samale küsimusele vastavad määrused on enamasti samaväärsed (rinnastatud) ja eraldatakse sidesõna või komaga, nt Juhan tuli õe ja vennaga meile külla. Ta kohtles teekäijat vaenulikult, põlastavalt. Metsas, põllul ja luhal õitses palju lilli. Esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval on mul palju tööd.

Eelneva määrusega samaväärne on täpsustav või seletav koha- või ajamäärus. Enamasti on sellise määruse ette võimalik lisada s.o, nimelt vms. Selliste täpsustavate määruste suhe eelneva määrusega on sisuliselt sarnane lisandi ja tema põhja suhtega. Seetõttu võib nende komastamisel rakendada ka järellisandi komareegleid (vt SÜ 112). Nt Päritolumaal, Peruu mägises siseosas(,) valitsevate tingimuste tõttu on ta harjunud temperatuuri kõikumisega. Neid taimi tuleb piserdada varahommikul, päikesetõusu ajal. Kevadel, pärast õitsemist(,) tuleb taimed tagasi lõigata. Põhilisel kasvuajal, suvel(,) tuleb taimi ohtralt kasta.

Korduvad aja- ja kohamäärused võivad siiski hõlmata üksteist (kas eelnev järgnevat või järgnev eelnevat). Sellisel juhul neid ei eraldata sidesõna või komaga, nt Jõudsime esmaspäeva hommikul kell 5 Tallinna. Minu poeg on sündinud 11. augustil 1973. aastal. Kirjanik Arvo Mägi on sündinud Põhja-Tartumaal Kavastu vallas Koosa aleviku lähedal Lõhmuse talus.

Nädalapäeva ja kuupäeva märkivad sõnad ei hõlma teineteist, mistõttu nende vahele pannakse lauses koma. Nt Koosolek toimub esmaspäeval, 13. mail kell 14.30 Kultuuriministeeriumis.

Kui koha- või ajaväljendid ei toimi lauses kohakäändeliste määrustena, vaid jäävad nt postiaadressi osadena nimetavasse, siis eraldatakse nad komaga. Vrd Minge Tallinnasse Ahtri tänavale – Viige need aadressil: Tallinn, Nelgi tänav 10b, III korrus, tuba 312.

Sõnad siin, seal, siis, nüüd jms võivad järgnevat aja- ja kohamäärust kord rinnastada (kirjas kasutatakse sel juhul koma), kord alistada (koma puudub). Rinnastuse puhul järgnev sõna konkretiseerib eelnevat, olles seejuures rõhutatud, esile tõstetud, nt Ega nüüd, kevadisel ajal (= ega nüüd, s.o kevadisel ajal), ole mahti pidu pidada. Seal, võõrsil, tundis ta end mahajäetuna. Alistuse puhul järgnev sõna pole rõhutatud, sõnad siin, seal, siis, nüüd jm aga on lähedased omadussõnalistele täienditele, nt Seal männikus kasvab palju seeni. Siin majas on palju parem kui vanas. Ma tõusin vara hommikul.