SÜ 85SÜ 86SÜ 87

Käändelõpu ellips. Üldjuhul ei saa välja jätta korduvaid tunnuseid ja lõppe, nt poistele ja tüdrukutele, mitte: poiste- ja tüdrukutele. Erandlikult käitub oleva, rajava, kaasaütleva ja ilmaütleva käände lõpp:

maalikunstniku ja skulptorina = maalikunstnikuna ja skulptorina

maalikunstniku ja skulptoriga = maalikunstnikuga ja skulptoriga

maalikunstniku ja skulptorini = maalikunstnikuni ja skulptorini

maalikunstniku ja skulptorita = maalikunstnikuta ja skulptorita

Nelja viimase käände niisugune käitumine on tingitud sellest, et nende käänete lõpud pole päris tüüpilised käändelõpud, vaid midagi kaassõna ja käändelõpu vahepealset, poolkaassõnad. Nende lähedust kaassõnadele kinnitab muu hulgas seegi, et omadussõnaline täiend jääb vastavas käändes oleva nimisõna puhul omastavasse käändesse: ilusa tüdrukuna, mitte: ilusana tüdrukuna, täpselt samuti nagu ilusa tüdruku juures, mitte: ilusa juures tüdruku juures.