SÜ 84SÜ 85SÜ 86

Ellipsi kasutusest rinnastuse korral

Rinnastamisel ei pruugi korrata rindliikmete kokkulangevaid komponente. Välja võib jätta sõnu, sealhulgas liitsõna osiseid, ning sõnast suuremaid lauseosi, nt Anu rääkis palju kiiremini ja (palju) valjemini kui teised. Ümberringi on tuule(möll) ja lainemöll. Nagu muudes lünklausetes, võib ellipsit kasutada siis, kui ärajäetav element korduks muidu samas vormis ja funktsioonis. Neid tingimusi on rikutud näiteks järgmises lauses: *See võib aeglustada või isegi takistuseks saada Türgi ühinemisele Euroopa Liiduga, sest verbidel aeglustada (mida?) ja takistuseks saada (millele?) on erinev rekstsioon. Siiski on siingi erandeid. Nii pole oluline väljajäetava sihitise vormiline identsus allesjääva sihitisega. Nt Liikmesriigid määravad ühe (riigiasutuse) või mitu riigiasutust, mis täidavad määruses sätestatud ülesandeid.