SÜ 83SÜ 84SÜ 85

Koondlause

Koondlauseks nimetatakse lauset, milles on mitu samanimelist rinnastatud lauseliiget.

mitu alust Jüri ja Mari läksid metsa. mitu sihitist Jüri sõi suppi ja praadi. mitu öeldistäidet Jüri on väike, aga tubli. mitu määrust Jüri käis Riias ja Vilniuses. mitu täiendit Jüri ostis suure ja ilusa maja. mitu lisandit Jüri kohtas oma seltsikaaslast ja sõpra Taunot.

Täiendite rinnastuse kohta vt SÜ 105.

Korduvate verbifraasidega laused on enamasti rindlaused, millest korduv alus on välja jäetud (seega siis pigem lausete endi rindühendid kui rinnastatud moodustajatega laused), nt Ma ootan, järelikult vajan sind Ma ootan, järelikult ma vajan sind. Erijuhul on siiski võimalik ka öeldiste endi rinnastus, nt Ma aina ootan ja ootan. Inimesi tuleb ja läheb. Ta nuttis ja naeris ühekorraga. Niisugustes lausetes rinnastatakse identseid ja vastandlikke öeldisi eelkõige selleks, et intensiivistada verbi tähendust.

Nagu näidetestki näha, seotakse rindliikmed kas rinnastavate sidenditega (ja, ning, ega, ehk, või, aga, ent, kuid, vaid, nii(hästi) .. kui ka jne) või asetatakse lihtsalt üksteise kõrvale. Kõnes on viimasel juhul harilikult paus, kirjas vahemärk.