SÜ 82SÜ 83SÜ 84

Kordus

Kordust kasutatakse nagu asendust ja väljajättu teksti sidumisel. Nt Napoleon oli hingelt sõjamees. Aga Napoleon pidi olema ka keiser. Sõna võib korrata ka eesmärgiga seda eriliselt rõhutada, nt Noortemaja sündis entusiasmist ja on püsinud entusiasmi varal. Need on vajalikud kordused. Kuid mõnikord satuvad sõnad või vormid lähestikku juhuslikult ja muudavad lause vaid kohmakamaks. Tüüpilised tarbetud kordused on järgmised:

1)

käändekordus, nt Ükskõik kellega tehnikaga kokkupuutuvaist inimestest juttu ajada .. – parem: Ükskõik kellega tehnikainimestest juttu ajada .. Matkasüst koosneb alumiiniumist raamistikust ning presendist ja kummist kattematerjalist. – parem: Matkasüstal on alumiiniumraamistik ning presendist ja kummist kattematerjal;

2)

"memetamine" ja "tetetamine", mis tekib mitmuse 1. või 2. isiku asesõna paigutamisel verbivormi järele, nt Arenenud maailmas püsime me (parem: (me) püsime) nois valdkonnis esikümnes. Tulete te homme meile? – parem: Kas (te) tulete homme meile?

3)

sõnakordus, nt Sellise seisukoha kohta võib lühidalt öelda – rumal jutt – parem: Sellise väite/arvamuse kohta võib lühidalt öelda – rumal jutt. AS Ühinenud Meiereid väidab, et tagantjärele antud kehtivustõendid kehtivad parem: AS Ühinenud Meiereid väidab, et tagantjärele antud kehtivustõendid on jõus.