SÜ 79SÜ 80SÜ 81

Tavalisi lühendusellipseid on verbi olema ellips. Seda esineb eriti pealkirjades, rahvapärasust või lakoonilisust taotlevas kõnepruugis, kõnekäändudes, vanasõnades jm, nt Eesti teel turumajandusele. Vanaema haige, sõida ruttu. Sul veel elu ees. Ise nii väike ja juba nii tark. Mis sinul viga, sul poeg kasvamas. Kuidas Jüts, nõnda müts. Neutraalses kõnepruugis ei tohiks olema ärajätuga liialdada. Peetagu silmas, et olema-sõna kuulub nende kõrgsagedusega sõnade hulka, mille kordamist ei peeta stiiliveaks. Nt Pärast remonti avatakse klubi tantsuteatri Nord Star džässikavaga, mille lavastanud (parem: on lavastanud) Rene Nõmmik.

Tavaline on ka isikulise asesõnaga ma, sa, me, te vormistatud aluse väljajätt, sest verbi pöördelõpp ise näitab, kellega on tegu. Nt Kohtasin teda paar kuud tagasi.