SÜ 78SÜ 79SÜ 80

Väljajätt. Lünk- ja vaeglause

Nii kõnes kui ka kirjas esineb sageli lauseid, milles mõni oluline osa on puudu, kuid mis on ometi täiesti arusaadavad. Osa neist on sellised, millesse saab puuduva lauseosa juurde mõelda. Neid lauseid nimetatakse lünklauseteks ehk väljajättelisteks ehk elliptilisteks lauseteks (vt ka SÜ 1). Välja jäetud võib olla: 1) teatud lausetes sageli korduv, neile ehituslikult tüüpiline element, mida on kerge juurde mõelda eesti lauseehitust tundes, nt (Ma) kohtasin teda paar kuud tagasi; 2) niisugune lauseosa, millel on lause lähikontekstis (eelkõige eelnevas rindosalauses) olemas analoog: Mina armastan sind, sina m teist. Jaak elab Tallinnas, kuid / töötab Tartus. Esimest tüüpi ellipsit nimetatakse lühendusellipsiks, teist kontekstiellipsiks.

Väljajätt võib kaasneda ka lause moodustajate rinnastusega, nt Ta ostis endale natuke leiba ja b saia. Ta parem käsi ja jalg on halvatud. Sellist väljajättu käsitletakse koondlause juures, vt SÜ 85.