SÜ 77SÜ 78SÜ 79

Lausetevaheline asendus

1.

See, too, tema, ta. Näitavad asesõnad see ja too ning näitavast asesõnast kujunenud isikuline asesõna tema ~ ta on lausetevaheliste viiteseoste vormistajaid. Tema (ta) viitab harilikult elusale, see (nimisõnalise asendajana) elutule. Nt Olga on imetlusväärne naine. Tema/ta on viis last üles kasvatanud. Lugesin äsja "Seitsmendat rahukevadet". See on tõesti hea raamat. Lühikuju ta võib viidata ka elutule, eriti kõnekeeles. Nt Viin on hea asi, aga ta (*tema) võtab mõistuse ära. See omakorda võib viidata ka elusale. Nt Kedagi nähti öösel kartulipõllul a see oli naabriperemees. Meile tuleb uus ülemus, aga see ei tunne meie elu.

Asesõnade see ja too kasutamisel tuleb arvestada järgmisi asjaolusid.

Esiletõstetuna ja kuulajale tuntud isikut tähistavana mõjub see halvustavana. Nt Mart käis eile siin. – Mida see jälle tahtis?

Kui eelnevas lauses on nimetatud kahte osalist ja mõlemad on kas elusad või elutud, siis viitab ta esimesele, see teisele. Nt Tüdruk vaatas poisi poole. Ta (st tüdruk) oli kahvatu. Tüdruk vaatas poisi poole. See (st poiss) oli kahvatu. Võti on mati all. Tõsta see (st matt) ära, siis saad ta (st võtme) kätte.

Kui üks osaline on elus, teine elutu, siis viitab ta elusale, see elutule. Nt Raamat meeldis tüdrukule. See (st raamat) oli nii lõbus, et ajas teda naerma.

Asesõna too kasutus langeb kirjakeeles kokku asesõna see kasutusega. Koos esinedes võivad see ja too märkida vastavalt esimesena ja teisena nimetatud osalist. Nt Toomas, tema sõber, selle sõbratar ja tolle ema elasid kolm päeva meil.

NB! Ainsuse vormis kogusõna ei saa asendada mitmusliku asesõnaga. Nt Kiideti ettevõtte juhtkonda, et see (*nad) juhtunust kohe päästeteenistusele teatas.

2.

Antud ja nimetatud. Bürokraatiakeele ilminguid on eelnevale tekstile viitavate sõnavormide antud ja nimetatud ülemäära sage kasutus. Nt Antud (parem: see) liiklusõnnetus oli liikluseeskirja eiramise tagajärg. Ministri arvates on vajalik vabaduskaotusele alternatiivsete karistuste kehtestamine, tööd nimetatud (parem: selle ~ sellise ~ seesuguse ~ niisuguse) süsteemi loomiseks on alustatud.