SÜ 60SÜ 61SÜ 62

Sihitisekäändelised määrused

Osa kestust ning hulka või mõõtu väljendavaid määrusi langeb vormilt kokku sihitisega. Nad esinevad sihitise käänetes O nimetavas, nt Oota viis minutit!, omastavas, nt Ootasin ühe minuti, ja osastavas, nt Ma ei oodanud minutitki, kusjuures üht või teist käänet tingivad siin paljuski samad asjaolud, mis sihitise puhul. Määrustena ei vasta nad aga mitte sihitise küsimustele kes? mis? kelle? mille? keda? mida?, vaid küsimustele kui kaua? ja kui palju? ning esinevad lauses ka sihitute verbide laiendina. Nimetava (või omastava) vaheldumine osastavaga on nagu sihitise puhulgi võimalik vaid jaatavas lauses, eitavas lauses on sihitisekäändeline määrus enamasti osastavas, nt Juku suusatas viis kilomeetrit (ühe kilomeetri) / viit kilomeetrit (ühte kilomeetrit) – kuid: Juku ei suusatanud viit (ühte) kilomeetritki. Osastavat ei nõua üksnes mitte .. vaid -eitus, nt Juku ei suusatanud mitte viis kilomeetrit (ühe kilomeetri), vaid kolm.

Nimetavas või omastavas käändes määrus väljendab (täpselt või umbkaudu) piiritletud kvantumit (kestust, kordade arvu, hulka või mõõtu), nt Ootasin paar nädalat temalt kirja. Ta on neli korda Leedus käinud. Heitsin korra pilgu enda ümber. Vanaisa jalutab igal õhtul mõne kilomeetri.

Osastavas käändes määrus on tunduvalt haruldasem kui osastavas käändes sihitis. See esineb:

1) mitmusliku määrusena, väljendades piiritlemata kvantumit, nt Juku tavatses terveid tunde lesida ja lakke vahtida. Raamat maksab krosse. Kraana kaalub tonne;

2) järgarvu sisaldava määrusena, nt Ta ootab siin juba teist tundi. Käisin tänavu esimest korda välismaal. Juku suusatas alles kolmandat kilomeetrit.

Määrus on ainsuse nimetavas või omastavas vastavalt sihitise reeglitele, vrd Poiss suusatas terve koolivaheaja M Suusatati terve vaheaeg. Ema ootas mõne minuti n Oota mõni minut! Isa kavatses vaadata mõne minuti televiisorit Isa astus tuppa kavatsusega vaadata mõni minut televiisorit.

Omastava asemel on nimetavas põhiarvud alatest kahest, murdarvud poolteist, pool, veerand ja kolmveerand, ligikaudset hulka märkivad sõnad mitu, paar, paarsada, kümmekond, sadakond jt, nt Juku suusatas kaks tundi (veerand tundi, paar tundi).

Määrusena on eelistatavalt nimetavas ka mõõdunimisõnad tükk (puht kvantitatiivses tähenduses), natuke, ivake jne, nt Ootasin tükk/natuke aega vastuvõtjat.