SÜ 55SÜ 56SÜ 57

Kus- või kuhu-kääne

käima nõuab kus-käänet, mitte kuhu-käänet, nt Ma käin Tartus tööl, mitte: *Ma käin Tartusse tööle.

lahkuma ja väljuma nõuavad kust-käänet, mitte kuhu-käänet, nt Laev lahkub Tallinnast, mitte: *Laev lahkub Helsingisse. Rong väljub Tallinnast, mitte: *Rong väljub Tartusse. Sihtkoha väljendamisel tuleb kasutada verbe minema, sõitma vm. Nt Laev läheb Helsingisse. Rong sõidab Tartusse.

Ühendites Helistage numbril/numbrile .., Saatke kiri aadressil/aadressile .. on alati õige alalütlev. Alaleütlevat saab sellistes lausetes kasutada vaid siis, kui lauses puudub päris adressaat ning adressaadina mõtestub number või aadress. Nt Helistage numbril (~ numbrile) 737 4408. Saatke kiri aadressil (~ aadressile) Tartu, Kooli 12 – kuid: Helistage mulle numbril (*numbrile) 737 4408. Saatke Reinule kiri aadressil (*aadressile) Tartu, Kooli 12.

Kutsete vormistamisel kasutatakse kuhu-käändeid nii verbide kutsuma ja paluma kui ka ootama puhul. Nt Ootame Teid Viljandisse (aadressil) Pargi 4a, mitte: Ootame Teid Viljandis (aadressil) Pargi 4a. Olete oodatud kaupluse avamisele – kuid: Olete oodatud külaline kaupluse avamisel.

Kutsetes, kus on vaja näidata nii koht kui ka seal toimuv üritus, esitatakse tavaliselt mõlemad kuhu-vormis. Tegemist on hõlmavate määrustega. Nt Olete oodatud Väike-Maarjasse keelepäevale. Olete oodatud keelepäevale Väike-Maarjasse. Palume Teid Sakala keskusesse pidulikule koosviibimisele. Palume Teid pidulikule koosviibimisele Sakala keskusesse.

Üritusenimetusele järgnev kohanimetus võib olla ka kus-käändes, sest seda võib käsitada ka kohanimetuse täiendina. Nt Olete oodatud keelepäevale Väike-Maarjas (s.o .. keelepäevale, mis toimub Väike-Maarjas). Palume Teid pidulikule koosviibimisele Sakala keskuses. (s.o .. pidulikule koosviibimisele, mis toimub Sakala keskuses).

Kui soovitakse rõhutada, et kutsutav on sündmuse aktiivne osaline, mitte kõrvaltvaataja, väljendatakse sündmust tegevusnimega. Vrd Palume Teid Kadrioru lossi NN-i näituse avamisele. Palume Teid 12. mail 2007 Kadrioru lossi NN-i näitust avama.

Kus- ja kuhu-kääne vahelduvad ka verbide ehitama, rajama, looma jt puhul. Nt Tallinnas ~ Tallinna(sse) ehitati uus dignostikakeskus (väide Tallinnas toimunu kohta). Uus diagnostikakeskus ehitati Tallinna(sse) (väide uue diagnostikakeskuse kohta).