SÜ 54SÜ 55SÜ 56

Koha väljendamine

Sise- või väliskohakääne

Sise- või väliskohakäände valik oleneb üldjuhul koha iseloomust – ruumi väljendamisel kasutatakse sisekohakäändeid, nt Mees astub tuppa. Poiss paneb käed taskusse, pinna puhul aga väliskohakäändeid, nt Näitleja astub lavale. Ta paneb raamatu lauale.

Kui ruumi ja pinna eristus pole oluline, eriti kui on tegu abstraktsema kohaga, eelistatakse sisekohakäändeid. Nt Lapsed mängisid õues (‘väljas’). Mart astus ülikooli. Keeleinspektsioon kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse.

Märkus. Sisekohakäänete üldisemat kohatähendust silmas pidades soovitati varem elukoha märkimisel kasutada sõna tänav puhul ainult sisekohakäändeid, nt Ta elab Viru tänavas, kuid: Lapsed mängisid tänaval. Praeguseks on nii rangest nõudest siiski loobutud, nt Ta elab Viru tänavas ~ tänaval. Kolis Preesi tänavasse ~ tänavale. Maksuamet asub Endla tänavas ~ tänaval.

Kohanimedki väljendavad kohta kui niisugust, mistõttu nende puhul kasutatakse rohkem sisekohakäändeid, ent paljudel juhtudel ka väliskohakäändeid. Vrd Tartusse, Orissaarde ja Jõgevale, Paikusele. Infot kohanimede käänamise kohta leiab ÕSist.

Kui sõna osutab otseselt või kaudselt sündmusele, siis kasutatakse harilikult väliskohakäändeid, nt Ta on tööl/kalal. Ta läks tööle/kalale. Ta tuli töölt/kalalt. Kuid on ka üksikuid erandeid, nt Ta käis pulmas, sõbral külas, loengul ~ loengus. Toode tuli müüki ~ müügile detsembris.

Verbi osalema laiendav otseselt tegevustähendusega mine- või us-sõna võib olla peale väliskohakäände (mis on alati õige) ka sisekohakäändes. Nt Osaleb läbirääkimistel ~ läbirääkimistes, programmi koostamisel ~ programmi koostamises, taastamisel ~ taastamises, koolitusel ~ koolituses – kuid: Osaleb koosolekul (*koosolekus), seminaril (*seminaris), kursustel (*kursustes), viktoriinil (*viktoriinis), üritustel (*üritustes).