SÜ 47SÜ 48SÜ 49

Öeldistäite ühildumine alusega

Täisöeldistäide ühildub alusega arvus, kusjuures see ühildumine on erinevalt öeldisverbi ühildumisest harilikult sisuline. Kui alus tähistab ühte, on öeldistäide ainsuses. Kui alus tähistab mitut, on öeldistäide mitmuses.

Ainsus Mitmus Laps on haige. Lapsed on haiged. Teie (viisakusvormina) olete haige. Teie (mitme kohta) olete haiged. Ma olen eestlane. Me oleme eestlased. "Jalgratturid" on hea raamat. Jüri ja Mari on õpilased. Enamik kartuleid olid mädad.

Märkus. Aluseta lauses on öeldistäite arvuvorm kõikuv. Kui olema-verb on umbisikulises tegumoes, on öeldistäide umbisikulise tõlgenduse korral mitmuses, nt Soomes ollakse kindlad, et haiguse levitajateks on jänesed, üldisikulise tõlgenduse puhul aga harilikult ainsuses, nt Mida vähem rasvakolesterooli, seda tervem (harva: tervemad) ollakse. Kui öeldistäide laiendab käändelist verbivormi, millel on mitmuslik tegevussubjekt (väljendatud või väljendamata), eelistatakse ainsust. Lausa ainuvõimalik on öeldistäite ainsus vajalikkust või kohustuslikkust väljendavate verbitarindite puhul, nt Autojuhtidel tuleb metsavahelistel lõikudel olla ettevaatlik (*ettevaatlikud); muudel juhtudel pole võimatu ka mitmus, nt Alandlikkus aitab meid/meil olla aus ~ ausad.

Mitmussõnast aluse korral on omadussõnaline öeldistäide erandlikult alati mitmuses, hoolimata sellest, et selline alus märgib ühte, nt Püksid on mustad. Käärid on nürid. Nimisõnaline Öeldistäide on mitmussõnast aluse korral siiski pigem ainsuses, nt Tangid on tööriist. Püksid on riietusese.

Kogu või abstraktmõistet väljendav sõna jääb öeldistäitena ka mitmusliku aluse korral ainsusesse, nt Vennaksed olid kokku terve jalgpallimeeskond. Noored on meie tulevik.

Osaöeldistäide alusega ei ühildu, tema arvuvormi valik oleneb muudest asjaoludest. Nt See kana / need kanad on leghorni tõugu. Ilme / Ilme ja Jaak on parimaid õpilasi meie klassis.