SÜ 44SÜ 45SÜ 46

Määrusega vahelduv sihitis

1.

Verbid käskima, paluma, laskma, lubama, aitama, mida laiendab da-tegevusnimi, võivad seostuda kas sihitise või alalütlevas käändes määrusega. Nt Käskis neid ~ neil minna. Luban teid ~ teil lahkuda.

2.

Sihitis väljendab harilikult objekti, millele tegevus on suunatud, või tegevuse tulemust. Vahel võib sihitis väljendada ka kohta või vahendit, mis üldiselt on pigem määruse kui sihitise ülesanne, nt Ta sõidab merd. Nad käisid võrku püüdmas. Juhukasutuste näiteid: Üldiselt ma treppe ei hüppa, harjutan niisama trikke. Käisin eile jalgratast sõitmas. Olen 15 aastat lumelauda sõitnud. Ta jalutab koera. Ta mängib õhtuti arvutit. Selline sihitis ei saa siiski osutada konkreetsele kohale või vahendile, vaid on pigem liigitähenduses. Täiendit niisugusele sihitisele lisada ei saa, sest see kaotaks liigitähenduse.