SÜ 39SÜ 40SÜ 41

Täissihitis omastavas või nimetavas käändes

Täissihitise põhikujuks on omastav kääne, nt Isa viis lapse lasteaeda, kuid teatud tingimustel esineb täissihitis nimetavas käändes:

1)

kui täissihitis on vormilt või sisult mitmuslik, nt Isa viis lapsed lasteaeda. Isa viis kaks last lasteaeda (vrd Isa viis ühe lapse lasteaeda, teise kooli);

2)

kui öeldisverbiga väljendatakse käsku, nt Vii laps lasteaeda! Laps lasteaeda viia!;

3)

kui öeldisverb on umbisikulises tegumoes, nt Laps viiakse lasteaeda;

4)

kui täissihitis laiendab da-tegevusnime, nt Isa ülesandeks jäi laps lasteaeda viia.