SÜ 3SÜ 4SÜ 5

Peale alistuse võivad moodustajad olla rinnastus- ehk koordinatsiooniseoses. See on süntaktiliselt võrdväärsete moodustajate vaheline seos, nt Mees istutas aeda õunapuud ja marjapõõsad. Ta on väike, aga tubli. Taevas läks pilve ja hakkas vihma sadama. Rinnastusseost vormistavad peamiselt sidesõnad. Rinnastusseoses moodustajatega tarind on rindtarind ehk koordinatiivtarind.