SÜ 26SÜ 27SÜ 28

Tulevik

Eesti keeles puudub morfoloogiline tulevikuvorm. Harilikult jäetakse verb olevikuvormi ja vajaduse korral kasutatakse tegevuse tulevikulisusele osutamiseks mitmesuguseid muid vahendeid, nagu ajamäärusi või tulevikutähendusega verbe tuleb, hakkab, saab, jääb jms, nt Ma sõidan homme koju. Tuleval aastal me enam rapsi ei kasvata. Siia tuleb uhke maja. Selles majas hakkavad elama välissaadikud. Laenudega hakkab tegelema linnavalitsuse rahandusosakond. Ta saab terveks / jääb haigeks.

Tulemusliku tegevuse korral viitab tulevikule ka muude verbide olevikuvorm. Nt lausest Jaan ehitab endale suvila, kus tegevuse tulemuslikkusele osutab täissihitis (vt SÜ 38), järeldub ühemõtteliselt tegevuse tulevikulisus. Tulevikulisus järeldub teatud juhtudel ka tarindist: verbi olema olevikuvorm + põhiverbi mas-vorm, nt Öö on saabumas (vt SÜ 29), ning passiivtarindist: verbi saama olevikuvorm + tud-partitsiip, nt Mul saab see töö tehtud.