SÜ 19SÜ 20SÜ 21

Tegumood

Tegumood ei ole lihtsalt verbivormis avalduv kategooria, vaid verbi tegumoevormid markeerivad tavapärasest erinevat lauseehitust. Maailma keeltes on tuntuim tegumoevastandus aktiiv : passiiv. Kui aktiivilausele on iseloomulik tegevussubjekti vormistumine alusena, siis passiivilauses on tegevussubjekt aluse positsioonist välja tõrjutud – alandatud kas tegijamääruseks või hoopis välja jäetud – ja aluseks on ülendatud muidu sihitisena vormistuv tegevusobjekt. Niisugune aktiivi ja passiivi vastandus on näiteks inglise keeles. Aktiiv: He (tegevusubjekt = alus) wrote some letters (tegevusobjekt = sihitis) – Passiiv: Some letters (tegevusobjekt = alus) were written by him (tegevussubjekt = tegijamäärus). Eesti keele ja teiste läänemeresoome keelte (põhiline) morfoloogiline tegumoevastandus on aga personaal : impersonaal (ehk isikuline tegumood : umbisikuline tegumood) (vt M 82<M 89).