SÜ 14SÜ 15SÜ 16

Öeldise grammatilised kategooriad

Öeldisverbi grammatiline (pöördeline või perifrastiline) vorm väljendab isiku ja arvu, tegumoe, aja, kõneviisi ning kõneliigi tähendust.