SÜ 122SÜ 123SÜ 124

Relatiivlause

Relatiivlaused on tüüpjuhul täiendlaused, mille sidend tähistab sedasama olendit, asja või nähtust, mis see nimisõna(fraas), mille juurde täiendlause kuulub, nt See mees, kes mind aitas, oli Juhan. See müts, mille ma ostsin, oli väike.