SÜ 121SÜ 122SÜ 123

Osalausete alistus

Kui rindlause koosneb samaväärsetest osalausetest, sarnanedes sisuliselt pigem lausete ühendi kui ühe lausega, siis põimlause on selgelt üks lause, kuid niisugune, mille üks või mitu liiget on lausekujulise ehitusega, s.o kõrvallause(d). Kõrvallauset seob pealausega alistav sidend, mis kuulub kõrvallause koosseisu ja paikneb tema algul, ning kõrvallause asesõnaline vaste pealauses:

Ma kuulsin (seda), et sa käisid reisimas.

vaste sidend

pealause kõrvallause

Vaste saab tihtipeale pealausest välja jätta, nagu eelmiseski näites. Mõnikord on aga vaste olemasolu pealauses hädavajalik, nt Ei aita siin muu, kui tuleb hoolega pihta hakata. Juba see, et ta midagi ei teadnud, tundus mulle kummalisena.

Kõrvallause esineb koos oma vastega (või kui pealauses vaste puudub, siis ilma selleta) põimlause mingi lauseliikmena. Näiteks ülalesitatud lauses Ma kuulsin seda, et sa käisid reisimas on ühend seda, et sa käisid reisimas tervikuna sihitis, vastates küsimusele mida? Selle järgi, mis lauseliikmena kõrvallause põimlauses esineb, on olemas alljärgnevad kõrvallause liigid.

Kõrvallause liik Küsimus Näide aluslause mis? Mulle ei meeldi (see), et sa nii räägid. Näis, kui kõneleks ta iseendaga. Huvitav, mida isa ütleb. sihitislause mida? Ma tean, et sul on õigus. Ma ei tea, kas sul on õigus. Ütle, kui kaua sa Muhus oled. öeldistäidelause mis? Meie soov on see, et kõik rahule jääks. missugune? Esimene mulje naisest oli selline, nagu ei hooliks ta kunstist. määruslaused määruse küsimused kohalause Kus ei ole astujat, seal ei ole jälgi. ajalause Isa tuli siis, kui ma magasin. hulga- ja

määralause Olime õpetajaga nii harjunud, et ta meid millegagi üllatada ei suutnud. viisilause Ta seisis nii, et nägu ei olnud näha. põhjuslause Laps nuttis, sest tal valutas hammas. tingimuslause Kui sa seda teed, läheb sul halvasti. otstarbelause Isa on liiga vana selleks, et tööl käia. tagajärjelause Olid sa purjus, et auto kraavi ajasid? mööndlause Ehkki Jaan on haige, käib ta tööl. täiendlause missugune? Seda õnne, et sa naise võtad, tuleb meil

vist kaua oodata.

See mees, kes mind aitas, oli Juhan.