SÜ 118SÜ 119SÜ 120

Osalause

Osalause on lause moodustaja, millel on omakorda lause kuju. Lauset, mis sisaldab mitut osalauset, nimetatakse liitlauseks.

Osalaused on omavahel kas rinnastus- või alistusseoses. Rinnastatud (suhteliselt samaväärsete) osalausetega liitlause on rindlause:

Taevas läks tumedaks ja peagi hakkas sadama

I osalause II osalause

Liitlause, mille üks osalause (kõrvallause) alistub teisele, on põimlause. Alistavat osalauset, mis ise teistele osalausetele ei alistu, nimetatakse pealauseks:

Elli ütles, et kõik on korras

pealause kõrvallause