SÜ 106SÜ 107SÜ 108

Lisanditarindeist, millesse kuulub nimi või nimetaoline osa

Sellises tarindis võib eeslisandiks olla kas nime laiendav üldnimeline moodustaja (liigisõna, liigisõnaühend) või siis nimi või nimetaoline osa (pealkiri, tsitaat, täht, sümbol, number vms) ise.