SM 7SM 8SM 9

VERBIMOODUSTUS

Verbe moodustatakse eesti keeles sufiks- ja otsetuletuse teel. On vaid vähesel arvul tegevuse viisi väljendavaid liitverbe (nt eelhääletama, siirdistutama, sügavkülmutama).