SM 29SM 30SM 31

Verb + nimisõna

Verbitüvi esineb täiendosana järgmisel kujul:

a) kahesilbilised esmavältelised ma-tegevusnime tüved esinevad harilikult muutumata kujul, nt avamäng, küsimärk, silulaud, suruõhk; mõnes sõnas -e > -i, nt surilina, panipaik;

b) kahesilbilised kolmandavältelised ja ühesilbilised ma-tegevusnime tüved esinevad harilikult ilma lõppvokaalita, nt algkiirus, hõõglamp, koondmeeskond, purskkaev, röövloom, pöördlava, taandrida, triikraud; pistoda;

c) mitmesilbilised tüved lühenevad kahesilbilisteks, nt läkaköha, lunamaks, höövelpink, traagelniit, ühendkoor.