SM 24SM 25SM 26

Mõne nimisõnatähenduse väljendusvõimalusi

TEGIJA -ja laulja, õpetaja -(V)r juuksur, kalur, kaevur, teadur

-ja kruvikeeraja, tolmuimeja, avaja -(V)r kallur, pidur, sulgur, kõlar, kuular -ik lüpsik, mõõdik, päästik VAHEND -i valgusti, kirjuti, kustuti -el hoidel, keetel, süütel, pardel -k sõiduk, niiduk, tõstuk, veok -ts kaabits, klopits, korgits

Oskuskeeles on soovitatav kasutada ja-liidet tegija väljendamisel, s.o kutsenimetustes, vahendiliidetena (seadmete, masinate, riistade, ainete nimetamisel) aga teisi liiteid. Nii on tahkestaja, paljundaja, tuulaja kutsenimetused, aga tahkesti on tahkestav aine, paljundi paljundusaparaat ning tuular tuulamismasin. Üldkeeles sellist vahet ei tehta – -ja on üldisema tähendusega liide, millega saab osutada nii tegijale kui ka vahendile.

-la söökla, asula, parkla -k seljak, rinnak, liivak, soojak -ik madalik, sügavik, rannik, pimik KOHT -mik lahkmik, ristmik, vahemik -stik kõrgustik, kitsustik, luitestik -stu haljastu, rohustu -mu elamu, pühamu, valamu