SM 16SM 17SM 18

Otsetuletus

Otsetuletuse korral lisatakse käändsõna tüvele verbi morfoloogilised tunnused ilma liidet kasutamata.

Nimisõnast tuletatud verb väljendab tegevust, milles nimisõnaga märgitu on osaline. Olenevalt alussõnast võivad tuletised väljendada:

a) tegevust tegevusvahendi kaudu (‘N abil tegema’), nt saag > saagi/ma, viilima, puurima, nõelama, pumpama, kraadima, liimima, harjama, (heinu) hanguma, kammima, nööpima, kruvima, kõplama;

b) millegagi katmist (‘Nga katma’): kuld > kulda/ma, tahmama, loorima, salvima, värvima, minkima, lupjama, tapeetima, koormama;

c) tegevust tegevusobjekti või tegevuse tulemuse kaudu (‘tegema, tekitama, valmistama N’): haav > haava/ma, filmima, kinkima, lokkima, praadima, diagnoosima, protokollima, ruunama;

d) muid tähendusi: hõlm > hõlma/ma, kraamima, narrima, pantima, ristima, sihtima, tollima, uurima, arstima, orjama.

Omadussõnast tuletatud verb võib olla:

a) hrl seisundi tekitamist väljendav sihiline verb (‘tegema, muutma Adj-ks’): klaar > klaari/ma, nürima, võltsima;

b) vahel ka seisundit või seisundimuutust väljendav sihitu verb (‘olema Adj’): must > mustama (ka eelmises tähenduses); (‘muutuma Adj-ks’): hull > hulluma.