O 66O 67O 68

Nurksulud

Nurksulgudesse pannakse:

1)

tsitaadis tsiteerija lisandus. Nt "Kõhud teistel [sigadel] tühjad kui lõõtsad." A. H. Tammsaare. "Võiks ütelda, et mida sügavamale seab inimene olemispõhja, seda enam avaneb olev, millega tal on tegemist, oma läbipääsmatuses [Unwegsamkeit] ja ligipääsmatuses [Unzugänglichkeit]." Wolfgang Schadewaldt. Vahel kasutatakse sel juhul ka ümarsulge;

2)

teatmeteostes ja keeleteaduslikus tekstis sõnade hääldus: Marlowe [mälou], magyar [madjar], force majeure [fors mažöör].