O 64O 65O 66

Ülakoma

Ülakoma kasutatakse:

1) eesti nimede käänamisel, kui on tarvis osutada nime nimetavat käänet, mis on omastavakujuline: Ants Metsa’le, Maie Kalda’lt;

2) võõrnimede käänamisel, kui on tarvis osutada nime nimetavat käänet ja sobitada võõrnime eesti käändetunnustega, eelkõige järgmistel juhtudel:

a) nimi lõpeb häälduses täishäälikuga, aga kirjas kaashäälikuga: Dumas [dümaa] : Dumas’le, Rabelais [rablee] : Rabelais’d, Renault [renoo] : Renault’ga, Versailles [versai] : Versailles’ rahu, Marat [maraa] : Marat’ surm, Bordeaux [bordoo]: Bordeaux’ vein,

b) nimi lõpeb häälduses kaashäälikuga, aga kirjas täishäälikuga: Seattle [siätl] : Seattle’is, Milne [miln] : Milne’iga, Wilde [uaild] : Wilde’ist, Hume [hjuum] : Hume’i õpetus,

c) ühesilbilise nime käändevorm võib tunduda imelik, nt osastava Pod võiks kirjutada Po’d, Koniga võiks olla Kon’iga, Poes võiks olla Poe’s;

3) nimetuletistes tuletusaluse nimekuju osutamiseks (vt O 21);

4) tsitaatsõnade käänamisel: show’ga, chargé d’affaires’iks ehk asjuriks, copyright’ita, (Belgia linnas) Spas asemel Spa’s;

5) tähe väljajätu märkimiseks (hrl luules): Tihti üksainus pehme öö / lööb õitsel’ armu õit. Koidula luules on sagedased mull’ ja sull’.

Kaksisülakomasid kasutatakse keeleteaduslikus tekstis tähendusmärkidena. Nende märkide vahel võib seletada nii oma- kui ka võõrkeelsete sõnade tähendusi. On kaks võimalikku kuju: ‘tuba’ või ’tuba’.

Nt eesti sõnade tähendusi: koosviibimine ‘viibimine kellegagi üheskoos; oleng, pidulik koosistumine’; kottpimedus ‘täielik, pilkane pimedus’; krapsupealt ‘otsekohe, jalamaid, viivitamata’.

Soome sõnade tähendusi: hallitus ‘valitsus’, huone ‘tuba’, pääoma ‘kapital’, takka ‘kamin’, öljy ‘õli; nafta’.

Inglise sõnade tähendusi: once ‘(üks) kord; ükskord, kunagi; kui kord, niipea kui’; omnipotence ‘kõikvõimsus’; smog ‘sudu’; the Union Jack ‘Briti riigilipp’.