O 62O 63O 64

Hüüumärk

Hüüumärk pannakse:

1)

hüüd-, käsk- ja soovlause järele (SÜ 75): Küll siin on ilus! Tule siia! Palju õnne sünnipäevaks!

2)

üksiku hüüdsõna järele: Põmm! kostis järsku läbi öövaikuse;

3)

sõna või sõnaühendi järele, mis äratab imestust või üllatab (kasutatakse ümarsulgudes): 50-aastane Villi on seitse korda(!) kohtulikult karistatud mees;

4)

tunderõhulise ütte järele: Mehed! Kodumaa kutsub;

5)

hoiatuse või käsu olulise sõna järele: Ettevaatust! Aias on kuri koer. Tähelepanu! Kogunege spordiväljakule!

6)

kirja algul oleva pöördumise järele: Austatud professor Pirk! Armas tädi Ella! Hüüumärgi võib ka ära jätta. Sobimatu on kasutada inglispärast koma.