O 61O 62O 63

Küsimärk

Küsimärk pannakse:

1)

küsilause järele: Kas Mari ja Jüri pulmad on septembris?

2)

üksiku küsiva sõna järele: Küsimusele miks? polnud mul midagi vastata;

3)

sõna või sõnaühendi järele, mis äratab kahtlust (kasutatakse ümarsulgudes): Hiiumaa lähedal olevat kahte vaala(?) nähtud. Jüri oli teeninud 4500 krooni(?).

Küsimärki ei panda:

1)

kaudse küsilause järele: Maia küsis, kas vanaema on veel haiglas.

2)

väitlause vormis pealkirjade järele. Näiteks on üleliigsed küsimärgid järgmiste pealkirjade järel:

Inglise keel sureb välja?

Linna rahumeelne ülesehitamine on võimatu?

Kodanik on hädas tulnukatega?

Kui kaheldakse nende väidete tõelevastavuses, siis tuleb selline valida ka pealkirja vorm või kasutada teistsugust märgistust: Kas inglise keel sureb välja? Miks linna rahumeelne ülesehitamine on võimatu? Kodanik on hädas tulnukatega(?)