O 57O 58O 59

Koolon

Koolon pannakse:

1)

koondlauses loetelu ette, mille ees on mingi kokkuvõttev sõna (SÜ 89): Eile jõudis kohale kogu seltskond: õde, õemees, vend, vanaisa ja lell;

NB! Loetelu ette, mis on lause loomulik osa ja mille ees ei ole kokkuvõtvat sõna, koolonit ei panda: Neli evangelisti on Matteus, Markus, Luukas ja Johannes.

2)

saatelause ja talle järgneva otsekõne vahele (SÜ 128): Eesti vanasõna ütleb: "Habe kasvab kiiremini kui aru."

NB! Jutumärkides tsitaadi puhul koolonit ei ole: Vanasõna "Käbi ei kuku kännust kaugele" ei ole aegunud.

3)

rindlauses seletava või täpsustava osalause ette (SÜ 121): Mees on jälle endine: ta pomiseb muudkui oma sõnu, mis oleks justkui luuletus;

4)

tundide ja minutite eraldamiseks (rahvusvahelises standardis esitatud moodus, ajamärk kirjutatakse mõlemalt poolt kokku): 16:19 (kell on 19 minutit neli läbi), võistleja aeg oli 8:14.15 (8 t 14 min 15 s);

5)

suhtemärgina (kirjutatakse mõlemalt poolt lahku nagu jagamismärk): Leedu võitis esimese mängu 6 : 2 ja teise 7 : 3.