O 53O 54O 55

Kuupäevade, aastaarvude ja kellaaegade kirjutamine

Kuupäeva kirjutamise võimalusi:

20. aprillil 1994. a 2. märtsil 2005. a

20. aprill 1994 2. märts 2005

20. IV 1994 2. III 2005

20.04.1994 02.03.2005

20.4.94 2.3.2005

12.3.–20.3.2005 21.05–23.05

Rahvusvahelise standardiga ettenähtud viisidest on meil eelistatav 1994-04-20, 2000-03-02

Ajavahemiku väljendamisel algus- ja lõpukuupäevaga on järgmised võimalused:

Turniir toimub 16.–26. mail.

Turniir toimub ~ kestab 16.–26. maini.

Turniir toimub ~ kestab 16. kuni 26. maini.

Turniir toimub 16. ja 17. mail.

Aastaarvude kirjutamise võimalusi:

1994. aastal

1994. a

aastal 1994

aastail 1994–1997, 1994–97

aastad 1908–1918, 1908–18

Johannes Aavik (1880–1973)

1920.–1930. aastad

1920ndail

1920. aastail (vrd sõnaga XX sajandi kahekümnendail aastail)

1905.–1907. a sündmused, sündmused aastail 1905–1907

1994.–95. õa, 1994.-95. õa, 1994/95. õa

(Kirjutusviis ’94 on väljapoole õigekeelsust jääv kujundustava.)

Kellaaja ja ajavahemiku kirjutamisel eraldatakse tunnid, minutid ja sekundid üksteisest punktiga, kümnendiksekundid komaga:

kell 19.30

algab 8.00 ja lõpeb 9.15

6.18.24 (6 t 18 min 24 s)

2.36,15 (2 min 36,15 s)

Rahvusvahelises standardis on tundide ja minutite vahel mõlemalt poolt kokkukirjutatav koolon. Kuupäeva ja kellaaja vahel on eralduseks T-täht:

6:18.24

1994-12-24T19:00 (1994. aasta jõululaupäeva õhtul kell seitse)

Üldkeele tekstis kasutatakse järgmisi lühendeid: s – sekund, min – minut, t – tund, p – päev, ööp – ööpäev, näd – nädal, k – kuu, a – aasta. Rahvusvahelisi lühendeid h – tund ja d – ööpäev seal harilikult ei tarvitata.