O 29O 30O 31

Teosed, dokumendid, sarjad, rubriigid

Teose, dokumendi, sarja ja rubriigipealkirjad kirjutatakse jutumärkides esisuurtähega. Nt

ilu ja tarbekirjandusteosed: luuletus "Ma lillesideme võtaks", Marie Underi luulekogu "Sonetid", Madis Kõivu näidend "Tagasitulek isa juurde", "Tõe ja õiguse" V osa, "Polkovniku lesk ehk Arstid ei tea midagi", Veljesto VII koguteos "Vanad ja noored", "Eesti entsüklopeedia", "Ingliseeesti majandusterminite seletussõnastik", "Kalastaja käsiraamat", artikkel "Eesti raamatuajaloo probleeme", sõnum "Kristjan Raua preemiad 1999";

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrus nr 318 "Riiklike sotsiaaltoetuste maksmise tingimuste ja korra kehtestamine";

filmid: "Viimne reliikvia", "Suurlinna tuled", "Tavaline rästik", Soome film "Mees ilma minevikuta";

muusika ja koreograafiateosed: ballett "Luikede järv", ooper "Reigi õpetaja", rahvatants "Targa rehealune", Beethoveni "Heroiline sümfoonia", Liszti "Obermanni org" tsüklist "Rännuaastad", "Marseljees", "Tiliseb, tiliseb aisakell", Schuberti "Duett viiulile ja klaverile Aduur", Debussy "Sonaat" (vt ka viimane lõik);

kujutava ja tarbekunsti teosed: skulptuur "Äreval ootel", maal "Tütarlaps allikal", Peeter Ulase "Suur kammeljas", vaip "Valged lilled", seinaplaat "Ülased õitsevad", pannoo "Vana Tallinn", külalisraamat "Tüdruk lilledega", monument "Sõduri ema";

fotod: "Ohutusse kohta", "Vanad külad", "Sügisel pargis" II;

saated (ringhäälingus, televisioonis): "Meil on kümme kärmet sõrme", Ita Everi show "Igihaljas vaatemäng", "Kas Eestis rikutakse inimõigusi?";

sarjad, rubriigid: fotosari "Eesti tüübid", kontserdisari "XIX sajandi heliloojad", raamatusarjad "Väike luuleraamat", "Eesti mõttelugu" ja "Maailm ja mõnda", saatesarjad "Enteltentel" ja "Miljon miksi", rubriigid "Aktuaalne kaamera", "Seitsmesed uudised", "Maailm täna";

mängud: "Pall püüdjale", "Jänes põõsas", "Kull ja kanad".

Puhtakujulisi nimetusi ei tarvitse jutumärkidesse panna ega suurtähega alustada: 2005. aasta teatmikkalender, äriseadustik, autoriõiguse seadus, keeleseadus, kaitseministeeriumi põhimäärus, liikluseeskiri; Schuberti duett viiulile ja klaverile Aduur, Tšaikovski orkestrisüit, Debussy sonaat, Brahmsi viiulikontsert, Nikolai Triigi tehtud Juhan Liivi portree, Salome Trei natüürmort, A. H. Tammsaare monument, Linda kuju, 1991. aasta augustisündmuste mälestuskivi, Eduard Vilde kogutud teosed, Mats Traadi valitud teosed.