O 11O 12O 13

h

h kirjutamine sõna algul on traditsioonipärane, kuigi häälduses ei ole see nõutav. Nt habras, hagijas, haigutama, hajameelne, halastama, haljas, hangeldama, hani, hanguma, harras, harrastama, herilane, hernes, hirnuma, hubane, hulkuma, hunnik, hurtsik, huugama, hõre, hõõguma, hõõruma, hämar, härdalt, hütt.

On sõnapaare, kus h eristab kirjas samasuguse hääldusega sõnu (homofoone):

haar – aar hei – ei

haare – aare heit – eit

hagu – agu helama – elama

hai – ai higi – igi-

hais – ais hiilid – iilid

hala – ala hind – ind

hale – ale hirv – irv

halg – alg- hoiatus – oiatus

hall (halla) – all hoid – oid

hallikas – allikas hoie – oie

haru – aru hoos (hoog) – oos ‘vallseljak’

harutama – arutama hurm – urm ‘veri’

harv – arv hõng – õng

hea – ea (iga) hädal – ädal