M 97M 98M 99

Jaatav kõneliik

Jaatav kõneliik väljendab öeldisverbiga kirjeldatava tegevuse jaatust, nt Jüri sõitis eile maale.

Jaataval kõneliigil puudub tunnus.