M 79M 80M 81

des-vorm

des-vorm on pöördsõna infiniitne vorm, mis esineb lauses määrusena, väljendades teise tegevusega samaaegselt toimuvat ja seda iseloomustavat tegevust, nt Lauldes ja hõisates tormasid poisid majast välja.

des-vormi tunnusel on kolm varianti: des, tes ja es, mille valik sõltub samadest asjaoludest nagu da-tegevusnime variantide valik (vt M 74).

des kui da-tegevusnimes da, nt ela/da ela/des

tes kui da-tegevusnimes ta, nt hüpa/ta hüpa/tes

es kui da-tegevusnimes a, nt `käi/a `käi/es

Morfeemivariandid liituvad alati otse tüvele. Variandi es liitumine oo- või öö-lõpulisele tüvekujule toob tüves kaasa samasuguse vokaaliteisenduse oo öö, uu üü nagu da-tegevusnime tunnuse a liitumine, nt `joo/ma : `juu/es, `söö/ma : `süü/es.