M 62M 63M 64

Olev kääne

Oleva käände abil väljendatakse:

a) tegevussubjekti või -objekti olekut või seisundit, nt Ta lamas haigena voodis. Tundsin end täieliku võhikuna. Ma nägin teda vihasena karjumas.

Olev kääne võib väljendada ka:

b) otstarvet (ositi samatähenduslikult saava käändega, nt Kuurialust kasutati ka saunana.

Oleva käände tunnus on na.