M 61M 62M 63

Rajav kääne

Rajava käände abil väljendatakse:

a) ruumilist piiri, nt Kõndisime aeglaselt metsatukani. Põld ulatus metsani;

b) ajalist piiri, nt Ootasin teda hommikust õhtuni;

c) kvantitatiivset piiri, nt Närvid olid kõigil viimse võimaluseni pingul. Temperatuur langes kolme kraadini.

Rajava käände tunnus on ni.