M 60M 61M 62

Saav kääne

Saava käände abil väljendatakse:

a) olekut või seisundit, millesse siirdutakse, nt Mari muutus väga kurvaks;

b) juhuslikku või ajutist olekut või seisundit, milles ollakse, nt Jüri on siin rohkem nagu õpipoisiks;

c) otstarvet, nt Joomiseks ärge seda vett küll kasutage;

d) aega (tähtaega, kestust), nt Töö tuleb homseks valmis teha. Koosolek määrati reedeks. Jäin nende juurde terveks nädalaks.

Saava käände tunnus on ks.