M 59M 60M 61

Alaltütlev kääne

Alaltütlev kääne on väliskohakäänete seas lähtekääne, mille abil väljendatakse:

a) lähtekohta, nt Mari saabus üleeile välismaalt;

b) teate või asja allikat, nt Mari kuulis seda Jürilt. Laenasin sõbralt raamatu.

Samuti vormistab alaltütlev:

c) nimi- või omadussõna laiendit, mis on tähenduselt sünonüümne kaassõnaühendiga ’omastava käände vorm + poolest’, nt Elukutselt on ta insener, aga hingelt luuletaja.

Alaltütleva käände tunnus on lt.